De 5 C:na!

FullSizeRender.jpg5 C som är oerhört viktiga i ditt liv eller också för att få ett företag att fungera. Kompetens, karaktär, samarbete, kommunikation och engagemang. Har du inte rätt kompetens så hitta de människorna som har det. Du är den enda begränsningen för dina drömmar, ingen/inget annat. Din karaktär är sjukt viktig, var alltid ödmjuk men stå på dig. Gå aldrig över lik utan kompromissa och då kommer vi även in på samarbete. Tillsammans är vi starkare! Ensam är aldrig stark, utan dra nytta av mångfalden och kunskapen som finns där ute och som blir magisk när man slår samman den. Kommunikation är A och O i alla sorters relationer, i familjen, i förhållandet, arbetsrelaterat osv. Vi har fått talets förmåga, så använd det smart! För er som inte kan tala, använd kroppsspråket – det säger mer än talet i sig. För er som har svårt för båda, sök hjälp det finns hjälp att få. Sista ordet är engagemang. Var engagerad i det du gör och det du känner. Lägg ner tid på det du vill så ska du se att saker börjar hända. Tro på dig själv!

Med dessa ord kick-startar vi denna fantastiska onsdag!

//The 5 Cs´, important in family life as in your work or company. Competence, character, collaboration, communication and commitment. Do you not have the right skills? If you don´t, find the people who have it. Constantly surround yourself with people that has a positive outcome on you. You’re the only limit to your dreams, no one / nothing else. Your character is very important, always be humble but don´t be afraid to stand up for what you believe in. Learn how to compromise and adapt that in all your life aspects. Together we are stronger! Take advantage of the diversity and knowledge that surrounds you and keep an open mind to it. Communication is everything in all kinds of relationships. We were given the ability to talk and listen, so use it! For those who can not speak, use body language – that says more  than the speaking part itself. For those who have difficulty speaking, there´s help out there.The last word is Commitment. Be committed to what you do and what you feel. Take the time you need and you will see that things start to happen. Believe in yourself!

With these words, let´s kick-start this wonderful Wednesday!//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s