Livets Ekvation

yjyyyy.png

Jag läser just nu Matte C på heltid, en kurs jag verkligen önskar att jag läste i gymnasiet. Det positiva med det nu är att jag kan själv välja studietakt, dock kan det bli ganska mycket eftersom jag har 4 andra jobb men jag älskar att ha många järn i elden så “so far so good”!

Alla ekvationer får mig att ständigt reflektera till livets ekvation, vad är lösningen? Med varje dag som går så inser jag att det är inte lösningen utan själva funktionen som spelar roll. Jag lär mig så oerhört mycket genom allt jag går igenom. I slutändan så handlar det för mig om att vara tacksam och glad för det lilla. Eftersom jag lider av svår prestationsångest så har jag extremt svårt för att vara nöjd och leva i nuet. Detta är något jag dealar med dagligen och försöker bli bättre på men det är lite som att lära en gammal hund att sitta. Jag känner ingen ångest för materiella saker, utan mer att ha hunnit med en massa i mitt liv. Jag vill starta företag, jag vill ha barn, jag vill ha ekonomisk trygghet för mina barn´, jag vill skriva en bok, jag vill sy mina egna kläder osv.

En otroligt viktig insikt är dock att jag behöver inte göra allt själv utan om jag tar hjälp av de som kan, så kan jag spara så mycket tid och ork. Människan är flock-djur inte ensamvargar som Sverige är så bra på att producera!

//I’m studying math on full time, a course I really wish I would have read in high school. The positive thing is that I can choose my own pace, though it can get quite a lot managing four  jobs! But I do love to have a lot going on. All these equations reminds me to constantly reflect on the ultimate life equation, what is the solution? With each day that passes, I realize that it is not the solution but the function itself that matters. I learn so very much by everything I’m going through. In the end, it is for me to be grateful and happy for the little things.

Since I suffer from severe performance anxiety, I have extremely difficult to be happy and live in the present. This is something I work with daily and try to get better at, but it’s a bit like teaching an old dog to sit. I feel no anxiety for material things. There´s just to many things that I want to create and experience. I want to start a business, I want kids, I want financial security for my kids’, I want to write a book, I want to sew my own clothes etc.

An incredibly important insight is that I do not have to do everything by myself. If I use  the help of those who can, I can save so much time and energy. Humans are herd animals, not Mavericks like Sweden is so good at producing!//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s