Once a Little girl…

20140417_011018238_iOS.jpg

Det var en liten liten tjej som kom att växa upp och bli stor i både orden och i sitt agerande. Jag föddes för snart exakt 27 år sedan. Tiden har gått oerhört snabbt och jag verkligen älskar att bli äldre och äldre. Jag har alltid utsatt mig själv för prövning i hopp om att uppnå maximal lycka. Nu har jag fått facit som visar att jag uppnår maximal lycka genom att leva och känna nuet, genom att vara tacksam och positiv. Det är väldigt svårt och kräver ständig påminnelse och självdisciplin. Jag har förlorat ett flertal vänner i ung ålder, levt ett otroligt destruktivt liv med droger, alkohol och sex, gått igenom en tuff skilsmässa, haft väldigt många nära mig som varit alldeles för nära döden, haft en pistol mot mitt huvud, umgåtts nära med riktigt kriminella människor, varit med om en skolskjutning, blivit utsatt för sexuellt ofredande, ja listan är lång och jag har mått riktigt dåligt och inte velat leva längre.

En av de absolut mest intressanta lärdomar har varit att när det verkligen är rätt så känner man det. Det viktigaste i livet är att bygga upp ett starkt skyddsnät omkring dig som hjälper dig i dina dåliga perioder. Vi alla hamnar där och ibland behöver vi hjälp med att ta oss ur dem. Omge er med människor som ger er något, som hjälper och inte stjälper. Lägg ingen energi på människor som får dig att känna dig mindre värd på något sätt. Skaka av dig det som en blöt hund skakar av sig vatten!

På bilden ser ni mig ge bort mina födelsedags-ballonger till några barn som var i närheten. Jag hade njutit av dem i några timmar sen kände jag att det var dags att skicka vidare den känslan. Börja ge mer av er själva, det kan vara en kram, en ballong eller ett hej till en annan människa. Vi har alla varandra vi måste bli bättre på att sträcka ut våra händer!

//It was a little girl that grew up to be big in both her words and in her actions. I was born almost exactly 27 years ago. Time has gone by incredibly fast and I really love getting older and older. I have always exposed myself for new adventures in the hope of achieving maximum happiness. Now I have realized that I can achieve maximum happiness by living and knowing the present, by being grateful and positive. It is very difficult and requires constant reminder and self-discipline. I have lost several friends at a young age, lived an incredibly destructive life of drugs, alcohol and sex, going through a tough divorce, had many people around me who has been too close to death, had a gun pointed to my head, socialized closely with really criminal people, been through a school shooting, the victim of a sexual molestation, well the list is long and I’ve been feeling really bad and did not want to live anymore.

One of the most interesting lessons has been that when it really is right, you feel it. The most important thing in life is to build a strong safety-net around you to help you in your bad periods. We all end up there and sometimes we need help to get out of them. Surround yourself with people who give you something that will help you and not the other way around. Put no energy on people who make you feel inferior in any way. Shake it off like a wet dog shakes off water!

In the picture you see me give away my birthday balloons to a few children who were nearby. I had enjoyed them for a few hours, I felt it was time to pass on that feeling. Start giving more of yourself, it can be a hug, a balloon or a hello to another person. We all have each other, we have to get better at reaching out to eachother!//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s