Viktig info som de flesta inte vet!

 

 

Denna bloggen skapade jag för att skriva när jag vill och om ämnen som jag tycker är viktiga. Om jag så bara kan inspirera och lära en människa så är jag nöjd. Nu har jag fått mycket bättre feedback än så, så jag fortsätter. Jag ska försöka skriva lite oftare för jag tycker själv att det är fantastisk skönt att få skriva av sig.

Idag bjuder jag på den här informerande bilden, som handlar om vårt urin. Färgen på vårt urin spelar roll, så läs gärna vad det står efter varje färg. Jag själv har alltid trott att när man har “genomskinligt” urin så är det ett bra tecken, men icke!

Har du problem med engelskan så tipsar jag gärna om Google Translate som är magiskt bra!

NATTIS

I created this blog to write whenever I want and about topics that I think are important. If I can only inspire and teach one person, I am satisfied. Now I have received much better feedback than so, so I´ll continue. I’ll try to write a little more often, because I think it’s great to get some of my chest and mind. Today, I give you this informational image, which deals with our urine. The color of our urine plays a role, so please read what it says after each color. I have always thought that when you have “translucent” urine, it’s a good sign, but nope!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s