CRAZY INSANE MANIAC!

natta

Jag vet inte vart jag ska börja… Jag blir galen av alla tankar inom mig som bara vill ut, över alla rutiner som jag måste upprätthålla, av all medicin som jag måste ta för att fungera och av allas åsikter och andras tystnad.

Vart går gränsen vid att lyssna på andra? Vart lägger jag ribban i min arbetsmoral? Hur länge ska jag pendla mellan känslan av lycka och rädslan av ensamhet?

Hur passar man in utan att tappa sig själv?  Hur hittar man sig själv?

“En dag i taget”… Ja prova det när du lider av prestationsångest och det kryper inombords om jag inte får skapa och prestera. Jag är smart nog att förstå att mitt värde inte ska mätas i mina prestationer, men kom igen?! Hur implementerar jag detta i det verkliga livet? Det är 2017, ytan spelar roll och ytan påverkar insidan.

Var inte rädda för att kommentera! Jag vill ha diskussioner, åsikter och tyckande är det som sätter bollen i rullning!

//I don´t know where to start … I get crazy about all the thoughts within me that just want to come out, over all the routines I have to maintain, of all the medications I have to take and of everyone’s opinions and the silence of others.

Where is the limit of listening to others? How do I decide my work ethic? How long will I commute between the feeling of happiness and the fear of loneliness? How do you fit without losing myself? How to find myself?

“One day at a time” … Yes, try it out when you´re suffering from performance anxiety and I´m exploding inside if I can´t create and perform. I’m smart enough to understand that my value should not be measured in my performance, but come on ?! How do I implement this in real life? It is 2017, the surface plays a role and the surface affects the inside.

Do not be afraid to comment! I want discussions, opinions is what makes the ball rolling!//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s